คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการอำนวยการสถานพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย
วาระปี ค.ศ.2011–2014 (1 พฤษภาคม ค.ศ.2011 - 30 เมษายน ค.ศ.2015)
	
   ศาสนาจารย์สุรชัย      เสดวงชัยประธานคณะกรรมการอำนวยการ     กรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย
   ศิษยาภิบาลทองดำทองเปราะ         กรรมการอำนวยการประธานธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 16
   ศิษยาภิบาลธนภูมิเสดวงชัยกรรมการอำนวยการศิษยาภิบาลคริสตจักรยาระเด็น
   ศาสนาจารย์อุดมพรพิลาศาลกรรมการอำนวยการศิษยาภิบาลคริสตจักรกาญจนพร
   นายแพทย์ธีรยุทธภวัครานนท์กรรมการอำนวยการศัลยแพทย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
   มัคนายกประสิทธิ์ธงทัศวรรธนะกรรมการอำนวยการประธานธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 11
   ศาสนาจารย์ซึง กีนชอยกรรมการอำนวยการภราดรผู้ร่วมงานคริสตจักรภาคที่ 6
   นายแพทย์สก๊อตเมอร์เรย์กรรมการอำนวยการผู้อำนวยการโรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย
   ครูศาสนาประณตบุษกรเรืองรัตน์กรรมการอำนวยการ / เลขานุการรักษาการผู้จัดการโรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย
   ผู้ปกครองรวีบัวเย็นที่ปรึกษาปลัดสำนักเลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย